Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2031947–195222
Návrh finančného rozpočtu pre Umeleckú a vedeckú rady a výročné uzávierky
[ 7 ks ]
2041946–1947, 194922
Pokladničná kniha
[ 1 kniha ]
2051947–1948, 195122
Pokladničný denník
[ 4 knihy ]
2061946–1948, 195123–25
Účtovné doklady
2071950–195126
Smernice pre plánovanie a štatistické hlásenia
[ 1 fasc. ]
2081946–195126
Personálne záležitosti zamestnancov učtárne Umeleckej a vedeckej rady
[ 1 krab. ]