Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

68K11946–19519
Miestnosti sekretariátu Umeleckej a vedeckej rady
 1949
Nájomná zmluva na budovu na Hviezdoslavovom nám. č. 18;
 1951
žiadosť Vysokej školy výtvarných umení o odstúpenie miestností.
[ 62 fol. ]
69K21946, 1948–19519
Telefónna linka pre Umeleckú a vedeckú radu
[ 10 fol. ]
70K31947–19509
Zariadenie miestností Sekretariátu Umeleckej a vedeckej rady
Objednávky na vnútorné zariadenie miestností Umeleckej a vedeckej rady; plány. [ 61 fol. ]
71K41946, 1948–19519
Palivo pre Umeleckú a vedeckú radu
Objednávky paliva, reklamácie, odpredaj kachlí. [ 19 fol. ]
72K51946, 1947–19519
Knihy, časopisy
Objednávky kníh a časopisov; žiadosti o zasielanie voľných výtlačkov novín; zbierky zákonov a nariadení. [ 105 fol. ]
73K61946, 1948–19509
Motorové vozidlo pre potreby Umeleckej a vedeckej rady
Kúpa služobného auta pre potreby Umeleckej a vedeckej rady; odpredaj auta SAVU. [ 39 fol. ]
74K71947–19519
Finančné záležitosti, dane
Otvorenie šekového účtu Umeleckej a vedeckej rady; plánovanie nestavebných investícií; rozpis výdavkov za r. 1950; odmeny členom Predsedníctva Umeleckej a vedeckej rady za r. 1950; paušalizovanie poštovného; žiadosť o subvenciu. [ 244 fol. ]
751946–1947, 1949–19519
Kancelárie potreby pre Umeleckú a vedeckú radu
Žiadosť o finančnú podporu pre Umeleckú a vedeckú radu. [ 63 fol. ]