Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2091949–195027
Zriadenie strediska vedeckých pracovníkov na Červenom Kameni.
[ 1 fasc. ]
2101949–195027
Prevázka pracovného strediska na Červenom Kameni
[ 1 fasc. ]
211195027
Rozpočet na zriadenie pracovného strediska a vyúčtovanie
[ 1 fasc. ]
212195027
Pokladničná kniha
[ 1 ks ]
213195027
Pokladničný denník
[ 1 ks ]
214195127
Referentská kniha
[ 1 ks ]
215195127
Personálne záležitosti zamestnancov na Červenom Kameni
[ 1 fasc. ]
216194928
Účtovné doklady
[ 1 kr. ]