Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1991946–195020
Nezaradené – rôzne
Prvomájové oslavy; spolupráca Umeleckej a vedeckej rady s Československým rozhlasom; manifest slovenských kultúrných pracovníkov k 30. výročiu vzniku ZSSR; Osvetová rada hlavného mesta Slovenska – Bratislavy. [ 293 listov + 1 brožúra ]
200194820
Ústredný akčný výbor slovenských kultúrnych pracovníkov
Prokol uznesenia a zápisnice zo zasadaní; umelecká výchova; finančné záležitosti. [ 228 fol. ]
2011946–194820
Československá spoločnosť
Správy Československej spoločnosti (roč. II., č. IV.); uznesenie československých porád v Luhačoviciach poriadaných Československou spoločnosťou 1.VIII.–3.VIII.1947 [ 53 fol. ]
2021946–194721
Rôzne – koncepty
[ 1 kr. ]