Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

156V11947–194917
Schôdzky vedeckej triedy Umeleckej a vedeckej rady
[ 99 fol. ]
157V11947–194917
Schôdzky sekcie pre kultúrne vedy
[ 55 fol. ]
158V11947–194917
Schôdzky prírodovedeckej a technickej sekcie
[ 50 fol. ]
159V21946–195017
Prihlášky do registra Umeleckej a vedeckej rady, triedy vedckej, sekcie kultúrnovednej
BAKOŠ, Ján; BAKOŠ, Ľudovít; BAKOŠ, Mikuláš; BÁLENT, Boris Cyril; BANÍK, Anton; BANÍK, Otto; BARTÁK, Július; BAŽÁNYI, Miroslav; BEBLAVÝ, Ján; BEDNÁRIK, Rudolf; BENIAKOVÁ-KCHOLOVÁ, Nora; BLAHO, Ján; BLANÁR, Vincent; BOKES, František; BRÁNIK, Július; BRIŠKA, Rudolf; BRTÁŇ, Rudo; BRYCHTA, Július; BUČIL, Václav; BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech; BUNČÁKOVÁ-PALLOVÁ, Viera; CICVÁREK, Ladislav; CIGER, Juraj; CLEMENTIS, Vladimír; ČEČETKA, Juraj; ČERNÝ, Bořivoj; DANIEL, Jozef; DEKAN, Ján; DÉRER, Ivan; DUBAY, Anton; DUBNICKÝ, Jaroslav; ĎUROVIČ, Ján; FAJNOR, Vladimír; FELBER, Stanislav; FILKORN, Vojtech; FLOREK, Pavol; FRÝDECKÝ, Ján; GAŇO, Viliam; GEROVSKÝ, Juraj; GERYK, Ján; GOLÁŇ, Karol; GOSIOROVSKÝ, Miloš; GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta; HALAGA, Ondrej; HIRNER, Alexander; HIRNER, Teodor; HORECKÝ, Ján; HOUDEK, Ivan; HRUŠOVSKÝ, Igor; HÚŠČAVA, Alexander; HUTTA, Vladimír; IZAČENKO, Alexander; JÁNOŠÍK, Anton; JANŠÁK, Štefan; JERŠOVÁ, Mária; JÓNA, Eugen; JURKOVIČ, Miloš; JUROVSKÝ, Anton; KALDA, František; KANTOR, Štefan; KARPAT, Jozef; KARVAŠ, Imrich; KIZLINK, Karol; KLISKÝ, Rudolf; KOCHOL, Viktor; KOLEČÁNYI, Mária; KOSTOLNÝ, Andrej; KOŠČO, Jozef; KOTOČ, Ján; KOTVAN, Imrich; KOVAČEVIČOVÁ, Soňa; KRÁĽ, Štefan; KRÁLIČEK, Vladimír; KRASKOVSKÁ, Ľudmila; KUHN, Ivan; LACO, Karol; LAMOŠ, Teodor; LEHOTSKÁ, Darina; LEPÁČEK, Celestín; LETZ, Belo; LÍŠKA, Jozef; LUBY, Štefan; MARIÁNY, Mária; MARKOV, Jozef; MARKUŠ, Michal; MARTÁK, Ján; MATURA, Alojz; MELICHERČÍK, Andrej; MIČÁTKOVÁ, Katarína; MILAN, Mikuláš; MIŠIANIK, Ján; MJARTAN, Ján; MRÁZ, Andrej; MRLIAN, Rudolf; NOVÁČEK, Zdeněk; NOVÁK, Ľudovít; NOVOMESKÝ, Ladislav; OBERUČ, Ján; OKÁL, Miroslav; ONDROUCH, Vojtech; ORMIS, Ján; OSUSKÝ, Samuel; PARDEL, Tomáš; PAULINY, Eugen; PAVLÍK, Ondrej; PAVLOVIČ, Gustáv; PAZMÁN, Július; PECIAR, Štefan; PIŠÚT, Milan; POLČÍK, Leonard; POLLA, Belo; POLONEC, Andrej; PODTJAGIN, Nikolaj; PÚČIK, Jozef; RAPANT, Daniel; RATICA, Jozef; RATKOŠ, Peter; REBO, Karol; RUŽIČKA, Jozef; RUŽIČKA, Vladislav; SANDANY, Artúr; SELECKÝ, Andrej; SIRÁCKY, Andrej; SKUTIL, Jozef; SPIŠIAK, Ján; STANISLAV, Ján; SVETOŇ, Ján; SVOZIL, Jozef; SZÁNTÓ, Ladislav; ŠAMKO, Jozef; ŠIMO, Jozef; ŠAFRÁNEK, Július; ŠTEFÁNEK, Anton; ŠTOLC, Jozef; ŠTÚR, Svätopluk; ŠUJAN, Juraj; TAKÁČ, Miloslav; TIBENSKÝ, Ján; TILKOVSKÝ, Vojtech; TOČÍK, Anton; TOMASTA, František; TOMČÍK, M.; TOPOĽSKÝ, Michal; VAJCIK, Peter; VAJDA, Alexander; VÁROSS, Marian; VARSÍK, Branislav; WAGNER, Vladimír; ZAŤKO, Peter; zoznam členov prijatých do registra vedeckej triedy podľa sekcií; výmaz V. Clementisa a L. Novomeského z registra Umeleckej a vedeckej rady. [ 615 fol. ]
160V21946–195017
Prihlášky do registra prírodovednej sekcie Umeleckej a vedeckej rady
ANDRUSOV, Dimitrij; ANTAL, Juraj; BABOR, Jozef; BAHNA, Ladislav; BÁRDOŠ, Gejza; BEČVÁŘ, Anton; BELLUŠ, Martin; BENICKÝ, Vojtech; BESEDA, Vincent; BLAŠKOVIČ, Dionýz; BŐHM, Marek; BROZMAN, Miroslav; BYSTRICKÝ, Ján; CAMBEL, Bohuslav; ČÁRSKY, Konštantín; ČERNÁČEK, Jozef; ČERVEŇANSKÝ, Ján; DEPTA, Valerián; DÉRER, Jozef; DILLINGER, Miloslav; DLHOŠ, Ernest; DRAGULA, Ferdinand; DUBAY, Ladislav; DUSL, Karol; FEKETE, Štefan; FERIANC, Oskár; FISCHER, Ján; FRIEDMANN, Imrich; FUSÁN, Oto; FUTÁK, Ján; GALA, Anton; HAJKO, Vladimír; HANO, Vladimír; HANUŠKA, Ladislav; HARANT, Michal; HAVIAR, Vladimír; HASÍK, Alfréd; HEČKO, Ivan; HEGYI, Eugen; HEINITZ, Bohuslav; HENSEL, Juraj; HLUČIL, Karol; HOLOMÁŇ, Karol; HOUDEK, Ivan; HOVORKA, Ján; HRONEC, Juraj; HRUBIŠKO, Mikuláš; HUDCOVIČ, Aurel; HUŤA, Anton; HYMPÁN, Jaroslav; CHMEL, Ladislav; CHORVÁT, Viliam; ILAVSKÁ, Želmíra; ILAVSKÝ, Ján; ILKOVIČ, Dionýz; IVAN, Ľudovít JAKŠY, Jozef; JARKOVSKÝ, Ján; JURGA, František; KADLEČÍK, Samuel; KALDROVITŠ, Jozef; KAMENICKÝ, Jakub; KANTOR, Ján; KELLŐ, Vojtech; KINDERNAY, Štefan; KLAČANSKÝ, Tibor; KLAUČO, Pavol; KLEIN, František; KLIMO, Zoltán; KŇAZOVICKÝ, Ján; KOLIBIAR, Milan; KOLLÁR, Kazimír; KONČEK, Mikuláš; KONIAR, Pavol; KORBEL, Ladislav; KOREC, Rudolf; KOREC, Štefan; KOSSEY, Peter; KRASNEC, Ľudovít; KRATOCHVÍL, Milan; KREMPASKÝ, Teodor; KRIŽAN, Žigmund; KRSEK, Herman; KUBIS, Ján; KUNZL, Vilém; KUTHAN, Miroslav; KUTLÍK, Igor; LAJDA, Ján; LASCOŇ, Štefan; LEHOŤAN, Ondrej; LEŠKO, Bartolomej; LIPTÁK, Ondrej; LUKÁČ, Rudolf; LUKÁČI, Jozef; LUKNIŠ, Michal; MAHEĽ, Michal; MALÁČ, Bohuslav; MALÝ, Eugen; MARTINKA, Jozef; MEDEK, Václav; MIČEK, František; MICHALIČKOVÁ, Jaroslava; MOYŠ, Anton; MUCHA, Vojtech; MUZÍKOVÁ-HLADITŠOVÁ, Mária; NÁBĚLEK, František; NEMEC, Pavel; NĚMEC, Bohumil; NEUVIRTH, Anton; NIEDERLAND, RUdolf; NOSÁĽ, Miloš; NOVACKÝ, Martin; ONDREJIČKA, Gejza; PAJDUŠÁKOVÁ, Ľudmila; PAJTÁŠ, Jozef; PÁNTHY, Hedviga; PASTÝRIK, Ľudovít; PAULINY-TÓTH, Ilja; PETROVIČ, Štefan; PODTJAGIN, Nikolaj; PTAČOVSKÝ, Klement; PUSKALIER, Jozef; RÁZUS, Martin; REHÁK, Alexander; RUŽIČKA, Arnošt; SEČANSKÝ, Imrich; SELECKÝ, Viliam; SCHIDLAY, Eugen; SCHWARZ, Štefan; SCHWARZ, Teodor; SIŤAJ, Štefan; SIVÁK, Michal; SKOTNICKÝ, Jozef; STANEK, Ivan; STARÍČEK, Imrich; STEHLÍK, Blahoslav; STEIN, Imrich; STRÁŇAI, Karol; SVITEK, Viktor; SVORAD, Domin; ŠALÁT, Ján; ŠIMA, Anton; ŠIŠKA, Karol; ŠTEFÁNIK, Svetozár; ŠTEPÁN, Jaromír; ŠTUNDA, Štefan; ŠTÚROVÁ-KUKLOVÁ, Božena; ŠUSTER, Jozef; ŠVEC, František; ŠVEC, Marko; THURZO, VIliam; TRÁVNIK, Karol; TRÉGER, Ján; TURČEK, František; VALENTŠÍK, Fridrich; VANOVIČ, Ján; VEREŠÍK, Ján; VERNÁR, Ján; VIRSÍK, Karol; VIŠČOR, Anton; VIŠČOROVÁ-KARLOVÁ, Bohumila; VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján; VRŠANSKÝ, Vladimír; WAGNER, Mikuláš; ZACHAR, Dezider; ZATHURECKÝ, Ladislav; ZEMAN, Ján; ZMORAY, Ivan; ZORKOVSKÝ, Vojtech; ŽUCHA, Jozef; zoznam členov Slovenskej zemepisnej spoločnosti; zoznam členov Lekárskej fakulty v Bratislave; zoznam asistentov Slovenskej vysokej školy technickej; zoznam vedeckých pracovníkov Geologického ústavu v Bratislave. [ 576 fol. ]
161V21946–195018
Prihlášky do sekcie pre technické vedy
AMENA, Ferdinand; ARENDÁŠ, Mikuláš; BEISETZER, Ladislav; BELLA, Štefan; BINDER, Róbert; BUCHTA, Viktor; CIGÁNEK, Ladislav; ČABELKA, Jozef; ČENĚK, Gabriel; DÉRER, Ladislav; DUB, Oto; DUŠEK, Bohumil; FERENYI, Juraj; FIGUŠ, Viliam; GAŠPERÍK, Juraj; GEORGIEVSKÝ, Alexander; GONDA, Ján; GERGOR, Mikuláš; HAJDA, Jaromír; HALAJ, Ján; HAVELKA, Karol; HEBKÝ, Alojz; HIRSCHFELD, Eugen; HONTI, Ľudovít; HROŠČO, František; HRUŠOVSKÝ, Mikuláš; ILAVSKÝ, Pavol; JAKUBÍK, Jozef; JIRKU, František; JURKOVIČ, Miloš; KALČÍK, Jozef; KEVICZKÝ, Ferdinand; KNAPO, Alexander; KNEPPO, Ľudovít; KOZMÁL, František; KOŽOUŠEK, Jozef; KRAJČÍ, Ján; KRATOCHVÍL, Stanislav; KRIŠKA, Samuel; KRÝSL, Ladislav; KŘIVANEC, Karel; KRÍŽ, Karol; KUSKA, František; KUSKA, Milan; MARKO, Miloš; MEDEK, Václav; MIKUŠA, Ján; MINICH, Ľudovít; MIŠÍK, Stanislav; NEMESSANY, Július; NOVÁK, Otakar; PAPÁNEK, František; PHILADELPHY, Emil; PIFFL, Alfréd; PROKEŠ, Gustáv; PÚČIK, Jozef; REISS, Ladislav; ROZSYPAL, Anton; SKALÁK, Ladislav; STALLER, Karel; ŠIŠOLÁK, Ernest; ŠPALDEN, Emil; ŠUJANSKÝ, Ferdinand; TAKÁČ, Samo; TAMCHYNA, Jozef; TRÁVNIK, Arnošt; TRUCHLÍK, Rudolf; TURECKÝ, Anton; URSÍNY, Miloš; VASILJEV, Valentín; VAŠÁTKO, Jozef; VIŠŇOVSKÝ, Peter; ZANZOTTO, Mikuláš; ZELENKA, Stanislav.
162V31948–195018
Životopisy a zoznamy prác členov sekcie pre kultúrne vedy
BARTÁK, Július; DEKAN, Ján; JÁNOŠÍK, Anton; KALČÍK, Jozef; LETZ, Belo; REICHLOVÁ, Ľudmila; TILKOVSKÝ, Vojtech; TOMČÍK, Miloš. [ 24 fol. ]
163V3194918
Životopisy a zoznamy prác členov sekcie pre prírodné vedy
BINDER, Róbert; BROZMAN, Miroslav; FISCHER, Ján; FRIEDMANN, I.; FUSÁN, Oto; HALAJ, Ján; HEGYI, Eugen; HRUBIŠKO, Mikuláš; KUBIS, Ján; KONIAR, Pavol; KOSSEY, Peter; KRATOCHVÍL, Milan; KUMOROVITZ, Michal; KUTLÍK, Igor; LUSCOŇ, Štefan; MEDEK, Václav; MIŠÍK, Ladislav; MOYŠ, Anton; NEMEC, Pavol; NIEDERLAND, Rudolf; RÁZUS, Martin; REHÁK, Alexander; SCHWARZ, Teodor; SVORAD, Domin; TAMCHYNA, Jozef; VEREŠÍK, Ján; VIRSÍK, Karol; ZÁTHURECKÝ, Ladislav. [ 89 fol. ]
164V3194918
Životopisy a zoznamy prác členov sekcie pre technické vedy
BEISETZER, Ladislav; HAJKO, Vladimír; KELLŐ, Vojtech; REISS, Ladislav; STALLER, Karol; VASILJEV, Valentín. [ 12 fol. ]
165V51947, 194918
Honorovanie vedeckých prác, návrhy na mimoriadne odmeny
[ 23 fol. ]
166V61948–194918
Študijné cesty, dovolenky
Odporúčania k udeleniu štipendií na zahraničné študijné pobyty; žiadosti o poskytnutie študijných platených dovoleniek. [ 49 fol. ]
167V71947–194918
Vysoké školy
 1947
Výstavba ústavov Lekárskej fakulty; výstavba Slovenskej vysokej školy technickej; výstavba Botanickej záhrady; výstavba Prírodovedeckej fakulty; otvorenie vysokých škôl v Košiciach;
 1949
popularizačná činnosť slovenských vysokých škôl – prednášky robotníkom.
[ 31 fol. ]
168V8194818
Výchova vedeckého dorastu – odbor história
Návrh Umeleckej a vedeckej rady (zamietnutý) na zvýhodnené podmienky štúdia poslucháčom histórie. [ 8 fol. ]
169V9194718
Úprava vyučovania chémie na stredných školách
[ 3 fol. ]
170V101947, 194918
Vybudovanie Ústrednej knižnice prírodovedeckej a lekárskej
 1949
Návrh Umeleckej a vedeckej rady Povereníctvu školstva, vied a umení na podporu vedeckého dorastu.
[ 6 fol. ]
171V111947–194818
ČSAV – zriadenie
 1947
Návrhy na zriadenie Československej akadémie vied;
 1948
návrh na zmenu osnovy zákona o ČSAV.
[ 87 fol. ]
172V12194818
ČSAV – voľba funkcionárov na r. 1948–1950
[ 3 fol. ]
173V131947–194918
SAVU
 1947
Charakteristiky o navrhovaných členoch SAVU;
 1948
vymenovanie prvých členov SAVU;
 
vymenovanie prvých riadnych členov SAVU: D. Andrusov, A. Bagar, J. Bakoš, Š. Bella, L. Dérer, Hromádka, Hronec, I. Hrušovský, Kizlink, Krasko, Stanislav, Suchoň, Štefánek, Timrava, Záthurecký.
[ 113 fol. ]
174V141947–194918
Pôdohospodárska akadémia
 1948
Návrh na zriadenie Pôdohospodárskej akadémie;
 1949
osnova zákona o zriadení pôdohospodárskej triedy (sekcie) SAVU.
[ 47 fol. ]
175V15194818
Matica slovenská
Protesty miestnych odborov Matice slovenskej proti zrušeniu niektorých vedných odborov Matice slovenskej. [ 32 fol. ]
176V161948–195119
Československá národná rada bádateľská
 1948
Výročná správa, spolupráca s Umeleckou a vedeckou radou;
 1949
voľba nových členov;
 1951
členstvo slovenských vedcov v Československej národnej rade bádateľskej.
[ 180 + 1·brožúra fol. ]
177V191947–194919
Spolky – schválenia stanov
Vedecký spolok stredoslovenských lekárov; Slovenská katolícka akadémia pri Spolku sv. Vojtecha v Trnave; Odbočka československej spoločnosti pracovného lekárstva v Bratislave; Literárna škola banskobystrických bohoslovcov; Spolok pre pestovanie a udržiavanie Ústavu pre využitie prírodného liečebného bohatstva Slovenska; Múzeum Slovenského krasu v Liptovskom sv. Mikuláši; Slovenská zemepisná spoločnosť; Československá spoločnosť telovýchovného lekárstva; Vzdelávací spolok Bratstvo; Slovenské múzeum v Bratislave; Vedecká syntéza so sídlom v Bratislave; Alliance Francaise; Spolok pre kultúrne a hospodárske styky s Bulharskom; Spolok katechétov ľudových a meštianskych škôl na Slovensku; Československo-Francúzsko; Slovenská entomologická spoločnosť; Spolok lekárov v Piešťanoch; Muzeálna slovenská spoločnosť; Bratislavský lingvistický krúžok; Štefánikova astronomická spoločnosť v Prešove; Svojena – miestny odbor v Prešove; Osvald; Jednota československých matematikov a fyzikov; návrh na zriadenie Národopisného ústavu. [ 83 fol. ]
178V201947–194919
Zákon SNR o Ústave SNP
 1947
Nariadenie Slovenskej národnej rady o zriadení Ústavu SNP;
 1948
osnova zákona o pôsobnosti a organizácii Ústavu SNP;
 1949
zástupcovia Umeleckej a vedeckej rady v Stavebnej rade Ústavu SNP.
[ 76 fol. ]
179V211946–194819
Ústav pre výskum verejnej mienky
Pripomienky Umeleckej a vedeckej rady k zriadeniu Ústavu pre výskum verejnej mienky. [ 19 fol. ]
180V221947, 194919
Štátny geologický ústav – zriadenie. Slovenská vlastiveda – III. zväzok – posúdenie
[ 2 fol. ]
181V231946–194719
Štátny archeologický ústav
Program pracovných výskumov na r. 1947. [ 8 fol. ]
182V24194919
Zahraničné kongresy
Účasť slovenských vedcov na zahraničných zájazdoch a kongresoch. [ 11 fol. ]
183V261947, 194919
Osnova zákona o výskumníctve
 1947
Námety k návrhu OSN na zriadenie ústredia vedeckého výskumníctva;
 
osnovy zákonov o výskumníctve a skúšobníctve.
[ 25 fol. ]
184V27194819
Plán ČSAV pre výskumníctvo v päťročnom pláne
[ 4 fol. ]
185V28194819
Komisie pre výskumníctvo pri Slovenskej plánovacej komisii
Návrh členov do komisie. [ 4 fol. ]
186V31194819
Problémy výskumu dreva
[ 1 fol. ]
187V32194819
Patentný súd
Návrh slovenských členov do Patentného súdu. [ 19 fol. ]
188V33194819
Slovenský náučný slovník
Menovanie prípravnej redakčnej rady slovníka. [ 4 fol. ]
189V351947–194919
Titul národný učenec
Návrhy titulu Umeleckou a vedeckou radou; pripomienky ČAV, Českej kráľovskej spoločnosti v Prahe a Kultúrnej jednoty v Prahe. [ 16 fol. ]
190V36194819
Titul zaslúžilý vedec – návrhy Umeleckej a vedeckej rady
[ 5 fol. ]
191V41194819
Služobný a veliaci jazyk v armáde
Záznam z porady o služobnom a veliacom jazyku v armáde a uznesenie. [ 34 fol. ]
192V42194819
Kultúrna výstavba Slovenska
Aktuálne úlohy kultúrnej výstavby Slovenska. [ 5 fol. ]
193V43194819
Byty pre profesorov Slovenskej vysokej školy technickej
Výstavba obytných domov pre zamestnancov Slovenskej vysokej školy technickej. [ 10 fol. ]
194V44194719
Obnovenie banského priemyslu
Požiadavky Miestneho národného výboru na obnovenie banského priemyslu vo Vyšnej Boci; vyjadrenie Štátneho geologického ústavu.
195V45194719
Štúdia o slovenskej filozofii – posúdenie
[ 8 fol. ]
196V46194719
Zriadenie subkomisie pre miestne názvoslovie na Slovensku
[ 3 fol. ]
197V47194719
Štátny hydrologický a meteorologický ústav – rozdelenie
Nariadenie Slovenskej národnej rady o zriadení Štátneho hydrologického ústavu a Štátneho meteorologického ústavu. [ 4 fol. ]
198V481946–195019
Písomnosti z podskupiny N – nezaradené, rôzne, podľa obsahu patriace do vedeckej triedy
Užívanie znaku Slovenska; pričlenenie Pôdohospodárskeho archívu k vysokým školám. [ 189 listov + 5 krabíc ]