Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Gabriel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ruttkay-Nedecký, Gabriel – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1938–2012
Rozsah:27 kr.
Počet inventárnych jednotiek:171
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: