Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Gabriel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

151IIA11956–199214–23
Materiály z pôsobenia vo Virologickom ústave, správy koordinátora hlavných, resp. čiastkových výskumných úloh II–2–1;14–16
V–3–1;17–18
V–3–2;19–22
V–6–5 a V–6–6;22
školiteľ ašpirantov.23
152IIA11976–198224
Komisia SAV pre rozvoj biofyziky.