Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Gabriel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

28IB119571
A polarographic Method for the Detection of Protein Impurities in Preparations of Tabacco Mosaic Virus. (?)
29IB119571
Polarografická aktivita purifikátu vírusu tabakovej mozaiky a jej využitie pre identifikáciu bielkovinných znečistenín vo vírusovom purifikáte (Acta virologica) [ aj anglicky a rusky ]
30IB119591
Pokroky vo výskume vírusov (Naša veda).
31IB119621
G. Ruttkay–Nedecký, V. Špánik: Hodnotenie účinnosti purifikačného procesu vírusu tabakovej mozaiky polarografickou metódou (Acta virologica).
32IB1po 19632
Pokus o riešenie adenovírusov podobných ikozaedrických kapsidov. (?)
33IB119642
O terciárnej štruktúre bielkoviny ikozaedrických kapsidov (Acta virologica).
34IB119672
Preklad práce E. Geissler: Problémy a úspechy molekulárnej genetiky (časopis Biologia).
35IB119672
Electrophoretic separation and electron microscopy of influenza A2 virus components (Acta virologica).
36IB119682
Reolution of three catalytic maxima in the polarographic effect of tobacco virus protein and cytochrome c. (Nature).
37IB119692
Some structural studies on the nucleocapsid of the influenza A2 virus. (?)
38IB119692
S. Hjertén, S. Höglund, G. Ruttkay–Nedecký: Purification, characterization, and structural studies of influenza A2 virus components (Acta virologica).
39IB119732
The nature of the polarographic reaction observed during the renaturation of the tobacco mosaic virus protein (Studia biophysica, 40).
40IB119732
S. Ivaničová, G. Ruttkay–Nedecký, K. Marcinka: Electrophoresis of influenza A2 virus components (Path. Microbiol., 39).
41IB1po 19952
Biofyzika bunky. (?)