Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Gabriel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

42IB219632
Chemické väzby a voľná energia – prednesené na Ústave experimentálnej medicíny SAV.
43IB219642
Porovnávacia morfológia a chemické zloženie vírusov; Metódy purifikácie vírusov a ich komponent; Metódy výskumu štruktúry vírusov; Vírusová nukleová kyselina; Architektúra kapsidov so šroubovicovitou symetriou prednesené na kurze bunečnej biológie., UNESCO v Prahe.
44IB219642
O štruktúre vírusového nukleoproteinu – prednesené na Biologickej sekcii ČSAV v Prahe.
45IB219642
Štruktúra vírusov – prednáška v rámci Závodnej školy práce.
46IB219652
Štruktúra vírusov – kurz UNESCO v Prahe.
47IB219663
Štruktúra vírusov – kurz UNESCO v Prahe.
48IB219663
Rozmanitosť funkcií bielkovín v živej prírode – prednáška v Rajeckých Tepliciach.
49IB219663
Princípy určujúce vírusovú architektúru – kurz ICRO na Virologickom ústave ČSAV.
50IB219683
Štruktúra viriónu – prednášky na Ústave mikrobiológie v Košiciach a v Brne.
51IB219703
Architecture of viruses. (?)
52IB219703
Morfogenetické faktory určujúce architektúru kapsidu. (?)
53IB219703
G. Russ, G. Ruttky–Nedecký: Disintegration of influenza virus and separation of its components. (?)
54IB219713
Fyzikálno-chemická analýza renaturácie vírusovej bielkoviny – prednesené v Brne.