Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Gabriel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

143IE2195513
Správa o študijnej ceste v rámci ašpirantskej výuky 14.XI.–24.XI. v Prahe.
144IE2195713
Študijný plán zahraničnej cesty do Maďarska 16.IX.–7.X.
145IE2195913
Správa o zahraničnej ceste v NDR 1.IX.–24.IX., návrh na vyslanie a korešpondencia s navštíveným pracoviskom.
146IE2196013
Správa o ceste do Čínskej ľudovej republiky 13.IX.–19.XII.
147IE2196013
Správa o ceste do Göttingenu na kurz obsluhy a údržba analytickej ultracentrifúgy 19.X.–24.X.
148IE2196414
Správa o študijnej ceste do Anglicka a Belgicka 12.IX.–3.X.
149IE2196514
Správa o ceste do Zjednotenej arabskej republiky 15.II.–16.VIII.
150IE2196714
Správa o študijnom pobyte vo Švédsku 19.IX.–21.XII.