Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

19VI19631
Zahraničné styky
Korešpondencia so zahraničnými partnermi.
20VI19641
Zahraničné styky
Predbežný program medzinárodného antropologického kongresu v Moskve.
21VI19651
Zahraničné styky
Korešpondencia so zahraničnými partnermi.