Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

13IV19641
Členská agenda
Zoznam členov zo Slovenskej antropologickej spoločnosti.
14IV19651
Členská agenda
Žiadosť o prihlášku.
15IV19661
Členská agenda
Korešpondencia.