Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

7II19611
Zápisnice
Výpis z protokolu z valného zhromaždenia Československej biologickej spoločnosti v Brne.
8II19621
Zápisnice
Zápis zo schôdze komitétu Union internationale des sciences anthropoloques et etnologiques.
9II19631
Zápisnice
Výpis zo zasadania Vedeckého kolégia fyziológie a lekárskych vied ČSAV.
10II19641
Zápisnice
Zápis zo schôdzí hlavného výboru Československej spoločnosti antropologickej pri ČSAv (24.X., 20.XI.).
11II19651
Zápisnice
Pozvánky; zápis zo schôdze Hlavného výboru Československej spoločnosti antropologickej pri ČSAV v Brne 9.VIII.; zápisnica zo schôdze Československej spoločnosti antropologickej konanej pri príležitosti sympózia o ľudských rasách.