Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

16V19631
Odborná činnosť
Návrhový list na usporiadanie Sympózia o ortogenéze a fylogenéze človeka.
17V19641
Odborná činnosť
Korešpondencia.
18V19651
Odborná činnosť
Pozvánka na sympózium o ľudských rasách; rezolúcie o rovnocennosti ľudských plemien.