Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1Is.d.1
Organizačné veci
Návrh organizačného poriadku Československej antropologickej spoločnosti pri ČSAV; návrh zmien rokovacieho poriadku spoločnosti oproti rokovaciemu poriadku Československej biologickej spoločnosti pri ČSAV.
2I19611
Organizačné veci
Zoznam členov a členov výboru Československej antropologickej spoločnosti, pobočky v Bratislave; rozpísaná náplň a plán činnosti spoločnosti.
3I19621
Organizačné veci
Korešpondencia s Univerzitou Palackého.
4I19631
Organizačné veci
Návrh na založenie samostatnej Slovenskej antropologickej spoločnosti; korešpondencia o zakladaní samostatných pobočiek v Čechách.
5I19641
Organizačné veci
Schválenie organizačného poriadku Československej antropologickej spoločnosti.
6I19651
Organizačné veci
Návrh doplnkov do „Návrhy jednacího řádu Československej spoločnosti antropologickej pri ČSAV“ týkajúcich sa Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV.