Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

293VII198531
Borovik-Romanov, A. S. – Buňkov, J. M. – Dmitriev, V. V. – Mucharskij, J. M. – Flachbart, K.: Razbijenie precessii namagničennosti v Ne – V na dva magnitnych domena. Experiment.
294VII198831
Borovik-Romanov, A. S. – Buňkov, J. M. – Dmitriev, V. V. – Makrocyová, V. – Mucharskij, J. M. – Sergačkov, D. A. – Waaed, A.: The analog of the Josephson effect in the spin supercurzent.
295VII198031
Hájek, Karol: Riadenie vedy a funkcie filozofie.
296VII198831
Jagodin, G. A., minister vysokého a stredného odborného školstva ZSSR: prejav na spoločnom zasadnutí Prezídia Akadémie vied ZSSR a kolégia ministerstva uverejnený v časopis Vestnik akademii nauk ZSSR.
297VII198431
Mikuláš, Vladimír: Úvahy o synergii a o rovnovážnosti ekonomických systémov.
298VII198431
Mikuláš, Vladimír: Spájanie predností socializmu s výdobytkami vedecko-technickej revolúcie, t.j. veda v intenzifikácii reprodukcie fondov.
299VII197831
Lenárt, Jozef, prvý tajomník ÚV KSS: prejav na slávnostnom valnom zhromaždení členov SAV pri príležitosti 25. výročia SAV.
300VII198131
Szántó, Lajos: Az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Tervtöl. [ s venovaním autora ]
301VII197431
Pripomienky akademikov Kellöa, Filkorna, Ing. Jurkoviča a dr. Brechtla k odpovediam na otázky denníka Smena k pripravovanej besede o vede a SAV.