Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

145II A1973–19895–13
Materiály z pôsobenia vo funkcii predsedu SAV: prejavy na valných zhromaždeniach SAV; prejavy na zasadnutiach Predsedníctva SAV a Komisií SAV; prejavy na pracovných stretnutiach s vedúcimi pracovníkmi SAV; príhovory k zahraničným hosťom SAV; vystúpenia na stretnutiach so zástupcami vysokých škôl a pracovísk VVZ; diskusné prísopevky na zasadnutiach straníckych a vládnych orgánov a zasadnutiach spoločenských organizácií; príležitostné prejavy; gratulácie k jubileám; odvolania zamestnancov k predsedovi SAV.
146II A1975–198814
Materiály z pôsobenia vo funkcii podpredsedu ČSAV: vystúpenia na Valnom zhromaždení ČSAV; pri príležitosti podpisu Plánu spolupráce ČSAV s Akadémiou vied ZSSR; na aktíve ČSAV; na zasadnutí straníckej skupiny Predsedníctva ČSAV.