Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

136I D19855
„Úlohy a poslanie súčasnej fyziky pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti“ – prejav akademika V. Hajka na otvorení 8. konferencie československých fyzikov v Bratislave 26.VIII.–30.VIII.
137I D19855
Prehľadná správa o pobyte v ZSSR ako člena delegácie ČSAV na rokovaní o dohode vedeckej spolupráce medzi ČSAV a Akadémiou vied ZSSR na r. 1986–1990.
138I D19855
Správa o účasti na slávnostnom zasadnutí Užhorodskej štátnej univerzity pri príležitosti udelenia čestného doktorátu.
139I D19865
Správa o služobnej ceste na III. rokovanie prezidentov akadémií vied socialistických krajín v Berlíne a na slávnostné zasadnutie „Deň k 40. výročiu založenia Akadémie vied NDR.
140I D19865
Správa o účasti na II. všezväzovej konferencii vedcov o problémoch mieru a odvrátenia jadrovej vojny v Moskve.
141I D19875
Správa o účasti na medzinárodnom fóre vedcov k problematike radikálneho zníženia jadrových zbraní na ceste k bezjadrovému svetu v Moskve.
142I D19875
Správa o účasti v delegácii ČSAV na rokovaní mimoriadneho zasadnutia prezidentov akadémií vied socialistických krajín v Budapešti.
143I D19885
Správa o služobnej ceste do Budapešti na pozvanie vedenia Maďarskej akadémie vied.
144I D19885
Správa o služobnej ceste v ZSSR na pozvanie prezidenta ÚV Ukrajinskej SSR.