Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1I A19821
Návrh na udelenie ceny vydavateľstva Alfa publikácii J. Krempaský: Fyzika.
2I A19851
Príhovor pri príležitosti 60. narodenín ministra školstva SSR J. Bušu.
3I A19851
Príhovor k 65. narodeninám akademika ČSAV B. Kvasila.
4I A19851
Príhovor pri príležitosti 65. narodenín ministra zdravotníctva SSR E. Matejíčka.
5I A19851
Príhovor pri príležitosti 70. narodenín člena korešpondneta SAV F. Vašečku.
6I A19851
Príhovor pri príležitosti 70. narodenín akademika SAV a ČSAV T. R. Niederlanda.
7I A19851
Príhovor k 65. narodeninám akademika ČSAV P. Ryša.
8I A19851
Príhovor pri príležitosti 60. narodenín člena korešpondenta SAV J. Pješčáka.
9I A19851
Príhovor pri príležitosti 60. narodenín akademika SAV E. Mazúra.
10I A19851
Príhovor pri príležitosti 60. narodenín akademika SAV J. Zachara a člena korešpondenta SAV V. Mikuláša.
11I A19851
Príhovor k 60. narodeninám akademika SAV a ČSAV J. Plesníka.
12I A19851
Príhovor k 60. narodeninám ministra poľnohospodárstva a výživy SSR J. Janovica.
13I A19851
Príhovor na slávnostnom zhromaždení pracovníkov SAV k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja československého ľudu a osobodenia Sovietskou armádou.
14I A19851
Príhovor k 70. narodeninám profesora J. Hrozienčika.
15I A19851
Príhovor pri príležitosti 70. narodenín akademika R. Skrúcaného.
16I A19851
Príhovor pri príležitosti odovzdania zlatej čestnej plakety SAV Za zásluhy o spojenie vedy s praxou J. Hrivňákovi.
17I A19851
Príhovor pri príležitosti 80. narodenín akademika SAV J. Gondu.
18I A19851
Príhovor pri príležitosti 85. narodenín akademika SAV A. Siráckeho.
19I A19891
Podklady pre podpredsedu V. Lexu o efektívnosti realizačného reťazca na uplatnenie vedecko-technického pokroku v praxi.