Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Filkorn, Vojtech
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Filkorn, Vojtech – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:prof. PhDr. Vojtech Filkorn, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1974–1987
Rozsah:9 kr.
Počet inventárnych jednotiek:178
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2009
Stav k:9.X.2017
Príbuzné fondy:
* 8.IV.1922, Pravenec
† 14.IV.2009, Bratislava