Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Filkorn, Vojtech
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

35IIIB1978–19825
Menovanie, resp. uvoľnenie z funkcie podpredsedu SAV; člena Komisie SAV pre riadenie cyklickej prípravy; predsedu Komisie SAV pre výskum národností; predsedu Vedeckej komisie pre vedy o spoločnosti a Vedeckej komisie pre filozofiu, psychológiu, pedagogiku a vedy o štáte a práve; člena Výboru pre štátne ceny K. Gottwalda; podpredsedu Pracovnej skupiny pre spoluprácu ČSAV s UNESCO.