Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Filkorn, Vojtech
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

19IE219771
Správa zo služobnej cesty v Moskve 11.X.–16.X. ako člen delegácie ČSAV pre udeľovanie spoločných cien Akadémie vied ZSSR a ČSAV za vyriešené vedeckovýskumné úlohy.
20IE219811
Správa zo služobnej cesty v ZSSR 1.VII.–3.VII. ako člen delegácie ČSAV pre udeľovanie spoločných cien Akadémie vied ZSSR a ČSAV.
21IE219821
Správa zo zahraničnej cesty v Berlíne 17.V.–22.V. na poradu podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy.
22IE219831
Správa zo služobnej cesty do Moskvy 25.V.–28.V. na pozvanie predsedu Najvyššej atestačnej komisie pri Rade ministrov ZSSR.
23IE219842
Správa zo služobnej cesty v Lipsku 11.IV.–15.IV. na výročnom zasadaní Saskej akadémie vied.
24IE219872
Cestovná správa z jarného zasadania Saskej akadémie vied v Lipsku.
25IE219872
Žiadosť V. Filkorna o súhlas uskutočniť služobnú cestu na slávnostné zasadnutie Srbskej akadémie vied a umení v Belehrade 7.V. pri príležitosti jej 100. výročia.