Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Filkorn, Vojtech
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

2IA219801
Posudok doktorskej dizertačnej práce K. Berku „Měření, pojmy (teorie) problémy“.
3IA219801
Oponentský posudok kandidátskej dizertácie R. Rybu „Vědecký fakt“.
4IA219811
Hodnotenie práce „Poznávanie príčiny“ (jeho význam v živote človeka a spoločnosti).
5IA219831
Návrh V. Filkorna na voľbu člena korešpondenta ČSAV a akademika SAV Jána Dekana za riadneho člena – akademika ČSAV.