Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Filkorn, Vojtech
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

6IA319741
Prejav na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 250. výročia Akadémie vied ZSSR 29.IV.1974.
7IA319761
Rozlúčkový príhovor na pohrebe akademika Š. Lubyho.
8IA319801
Príhovor pri slávnostnom odhalení pamätnej tabule akademika J. Bakoša.
9IA319801
Otvárací prejav na seminári orientalistov v Smoleniciach 5.III.
10IA319821
Prehlásenie pre ČSTK pri úmrtí L. I. Brežneva.
11IA3s.d.1
Rozlúčkový prejav na pohrebe pracovníčky Ústavu filozofie a sociológie SAV J. Jančovičovej.