Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Svojchémia
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Svojchémia
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1947–1952
Rozsah:17 kr.
Počet inventárnych jednotiek:510
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1972
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: