Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Svojchémia
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

39B11947–19494–5
Nákup a predaj chemikálií
Firma Analytikon.
40B119485
Nákup a predaj chemikálií
Agrochemické a výskumné laboratórium majetkov nitrianskeho biskupstva.
41B11947–19495
Nákup a predaj chemikálií
Baťa.
42B15
Nákup a predaj chemikálií
Ing. Bartiak.
43B11948–19495
Nákup a predaj chemikálií
Bratislavské trhové závody.
44B11947–19495
Nákup a predaj chemikálií
Bučina.
45B119485
Nákup a predaj chemikálií
CARBONA.
46B119475
Nákup a predaj chemikálií
CIBA.
47B119475
Nákup a predaj chemikálií
Centrochema.
48B119485
Nákup a predaj chemikálií
Česká lučební továrna, Praha II.
49B119475
Nákup a predaj chemikálií
Československé chemické závody, Praha II., Štěpánska 30.
50B119485
Nákup a predaj chemikálií
A. Čurošová, Pavlovce nad Uhom.
51B119475
Nákup a predaj chemikálií
Deba, Brno, Úvoz 88.
52B11947–19495
Nákup a predaj chemikálií
Drevársky výskumný ústav, Bratislava.
53B119486
Nákup a predaj chemikálií
R. Dvořák, Praha–Libeň, Heidelova ul.
54B119486
Nákup a predaj chemikálií
Ďuriš, V., Bratislava.
55B119486
Nákup a predaj chemikálií
Farmakologický ústav Lekárskej fakulty, Košice.
56B119476
Nákup a predaj chemikálií
Fond národnej obnovy, Bratislava.
57B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Fyzikálny ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava.
58B119486
Nákup a predaj chemikálií
Geologický ústav Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava.
59B119486
Nákup a predaj chemikálií
H. Holešovská, Olomouc.
60B119486
Nákup a predaj chemikálií
Hospodársky cukrovar, účastinná spoločnosť; Sereď.
61B119486
Nákup a predaj chemikálií
Hospodársko-účastinná spoločnosť, Nitra.
62B119486
Nákup a predaj chemikálií
Chemikalia, Bratislava.
63B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava.
64B11947–19486
Nákup a predaj chemikálií
Chemické závody Dynamito Nobel, Bratislava.
65B11947–19496
Nákup a predaj chemikálií
Chemické závody na Slovensku, Bratislava.
66B119486
Nákup a predaj chemikálií
Chemovulkán, Bratislava.
67B119486
Nákup a predaj chemikálií
Jednota pestovateľov papriky na Slovensku, Nové Zámky.
68B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Južnoslovenské cukrovary, Pohronský Ruskov.
69B119486
Nákup a predaj chemikálií
Južnoslovenské cukrovary, n.p. Šurany.
70B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Kablo, n.p. Bratislava.
71B119496
Nákup a predaj chemikálií
Komasačný reparát PPPR, Bratislava.
72B119486
Nákup a predaj chemikálií
Kompava, Nové Mesto nad Váhom.
73B119486
Nákup a predaj chemikálií
Kožné družstvo, Turčiansky svätý Martin.
74B16
Nákup a predaj chemikálií
Kreidl, A.
75B11947–19486
Nákup a predaj chemikálií
Krkonošské papírny, Svoboda nad Úpou.
76B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Lúčobné a farmaceutické závody, Bratislava.
77B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Lúčobné a farmaceutické závody, Hlohovec.
78B119496
Nákup a predaj chemikálií
Lúčobné a farmaceutické závody, Piešťany.
79B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Lúčobné a farmaceutické závody, Smolenice.
80B11948–19496
Nákup a predaj chemikálií
Lúčobné a farmaceutické závody, Žilina.
81B119486
Nákup a predaj chemikálií
Mach, F., Galanta.
82B119486
Nákup a predaj chemikálií
Matador, Bratislava.
83B119496
Nákup a predaj chemikálií
Meopta, Praha–Zaběhlice.
84B119486
Nákup a predaj chemikálií
Mineralogický ústav Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava, Vazovova ul.
85B119486
Nákup a predaj chemikálií
Ministerstvo priemyslu, Praha I.
86B119496
Nákup a predaj chemikálií
Mliekárenské laboratórium, Turčiansky svätý Martin.
87B119486
Nákup a predaj chemikálií
Ing. J. Mrázek, Brno–Královo pole.
88B119486
Nákup a predaj chemikálií
Unena, J., Bratislava.
89B119486
Nákup a predaj chemikálií
Národná banka československá, Bratislava.
90B119486
Nákup a predaj chemikálií
Neid, J., Plzeň.
91B11947–19487
Nákup a predaj chemikálií
Nupod, Bratislava.
92B11947–19497
Nákup a predaj chemikálií
Ostravské chemické závody, Ostrava.
93B119497
Nákup a predaj chemikálií
Patologicko-anatomický ústav Lekárskej fakulty, Košice.
94B11948–19497
Nákup a predaj chemikálií
Považské celulózky a papierne, n.p.
95B11948–19497
Nákup a predaj chemikálií
Považské strojárne, n.p.
96B119497
Nákup a predaj chemikálií
Povereníctvo dopravy, Bratislava.
97B11948–19507
Nákup a predaj chemikálií
Povereníctvo financií, Bratislava.
98B119487
Nákup a predaj chemikálií
Povereníctvo priemyslu a obchodu, Bratislava.
99B119487
Nákup a predaj chemikálií
Povereníctvo zdravotníctva, Bratislava.
100B119487
Nákup a predaj chemikálií
Prvá slovenská továreň na droždie, Trenčín.
101B11948–19497
Nákup a predaj chemikálií
Puncovný úrad, Bratislava.
102B119487
Nákup a predaj chemikálií
Riaditeľstvo dievčenského gymnázia, Bratislava.
103B119487
Nákup a predaj chemikálií
Riaditeľ I. štátneho gymnázia, Košice.
104B119487
Nákup a predaj chemikálií
Riaditeľ štátnej meštianskej školy, Banská Štiavnica.
105B119497
Nákup a predaj chemikálií
Riaditeľstvo štátnych železníc, Bratislava.
106B119487
Nákup a predaj chemikálií
Rico, Praha II.
107B119487
Nákup a predaj chemikálií
Rudné bane a huty na farebné kovy, Banská Bystrica.
108B11948–19497
Nákup a predaj chemikálií
Sanatórium Ústrednej národnej poisťovne, Nový Smokovec.
109B119477
Nákup a predaj chemikálií
Sandrik, Dolné Hámre.
110B119497
Nákup a predaj chemikálií
Sanitas, Bratislava.
111B119487
Nákup a predaj chemikálií
PhMr. E. Sedlář, Přerov.
112B17
Nákup a predaj chemikálií
Shell, Praha.
113B119487
Nákup a predaj chemikálií
Scheidova rafinéria, Praha II., Vojtešská 18.
114B119487
Nákup a predaj chemikálií
Schering, A. S., Ústí nad Labem.
115B119477
Nákup a predaj chemikálií
Schramek, P., Ružomberok.
116B119497
Nákup a predaj chemikálií
Severočeské papírny, Belá pod Bezdědem.
117B119477
Nákup a predaj chemikálií
Slezské papírny, Vratimov u Ostravy.
118B119487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské bavlnárske závody, Banská Bystrica.
119B119487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské cementárne a vápenky, Horé Sŕnie.
120B119487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské cementárne a vápenky, Ladce.
121B119477
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské cementárne a vápenky, Lietavská Lúčka.
122B11948–19497
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské cementárne a vápenky, Stupava.
123B11947–19487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské cementárne a vápenky, Trenčín.
124B119487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské elektrárne, Bratislava.
125B11948–19497
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské elektrárne, Krompachy.
126B119487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské elektrárne, Žilina.
127B11947–19487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské magnezitové závody, Lovinobaňa.
128B119497
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské mäsové závody, Prešov.
129B119487
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské mliekárenské družstvo, Bratislava.
130B11947–19488
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské papierne, Slavošovce.
131B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské rafinérie minerálnych olejov, Bratislava.
132B119488
Nákup a predaj chemikálií
Slovenský liehový priemysel, účastinná spoločnosť, Levoča.
133B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Slovenský potravinársky priemysel, Bratislava.
134B119478
Nákup a predaj chemikálií
Slovenské závody na smaltovaný a železiarsky tovar, Matejovce.
135B119488
Nákup a predaj chemikálií
Spofa, Praha II.
136B119488
Nákup a predaj chemikálií
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Bohumín.
137B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Praha.
138B11947–19488
Nákup a predaj chemikálií
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad Labem.
139B119478
Nákup a predaj chemikálií
Stavba nemocnice v Handlovej.
140B119488
Nákup a predaj chemikálií
Steinov pivovar, Bratislava.
141B119488
Nákup a predaj chemikálií
Stredná škola, Hliník nad Hronom.
142B11947–19498
Nákup a predaj chemikálií
Stredoslovenské železiarne, n.p. Podbrezová.
143B119498
Nákup a predaj chemikálií
Sväz pro výskumnictví v průmyslu výživy, Praha II.
144B11947–19488
Nákup a predaj chemikálií
Synthesia, Praha XII.
145B119488
Nákup a predaj chemikálií
A. Šanda, Hostinné.
146B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
K. Šenk, Lysá nad Labem.
147B119498
Nákup a predaj chemikálií
Štátna nemocnica, Košice.
148B119498
Nákup a predaj chemikálií
Štátna nemocnica, Zlaté Moravce.
149B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Štátna nemocnica, Zvolen.
150B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Štátna mincovňa, Kremnica.
151B119488
Nákup a predaj chemikálií
Štátna obchodná akadémia, Banská Bystrica.
152B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Štátna priemyselná škola, Banská Štiavnica.
153B119488
Nákup a predaj chemikálií
Štátna priemyselná škola textilná a papiernícka, Ružomberok.
154B119488
Nákup a predaj chemikálií
Štátna stavebná správa Oravskej priehrady, Ústie nad Oravou.
155B11947–19488
Nákup a predaj chemikálií
Štátna vyššia hospodárska škola, Košice.
156B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Štátne výskumné ústavy poľnohospodárske, Bratislava.
157B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Štátny zdravotne-sociálny ústav, Bratislava.
158B119488
Nákup a predaj chemikálií
Dr. Ing. Šváb, J., Praha II.
159B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Technolak, Bratislava.
160B119488
Nákup a predaj chemikálií
Traml, J., Banská Štiavnica.
161B119488
Nákup a predaj chemikálií
Tri Lipy, Veľké Šenkvice.
162B119488
Nákup a predaj chemikálií
Uhoľné bane, Bratislava.
163B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Ústav analytickej chémie, Bratislava.
164B119478
Nákup a predaj chemikálií
Ústav anatómie, fyziológie a patológie domácich zvierat, Bratislava.
165B119488
Nákup a predaj chemikálií
Ústav anorganickej chémie, Bratislava.
166B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Ústav fyzikálnej chémie, Bratislava.
167B119488
Nákup a predaj chemikálií
Ústav galenickej farmácie, Bratislava.
168B11948–19498
Nákup a predaj chemikálií
Ústav chemickej technológie dreva, Bratislava.
169B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav chemickej technológie látok anorganických, Bratislava.
170B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav chemickej technológie látok organických, Bratislava.
171B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav chemickej technológie poľnohospodárskej, Bratislava.
172B119489
Nákup a predaj chemikálií
Ústav lekárskej chémie, Bratislava.
173B119489
Nákup a predaj chemikálií
Ústavná lekáreň Štátnej nemocnice, Bratislava.
174B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav mliekarenskej ŠVUP, Bratislava.
175B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav organickej chémie, Bratislava.
176B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav organickej technológie, Bratislava.
177B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav palív a minerálnych olejov, Bratislava.
178B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pracovného lekárstva, Bratislava.
179B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pre farmaceutickú chémiu, Bratislava.
180B119489
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pre fyziológiu a biológiu rastlín, Bratislava.
181B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pre lekársku mikrobiológiu, Košice.
182B119479
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pre mechanizovane poľnohospodárskej výroby na Slovensku, Čeklís pri Bratislave.
183B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pre skúmanie potravín, Bratislava.
184B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav pre výskum a liečenie nádorov, Bratislava.
185B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav technickej chémie Slovenskej vysokej školy technickej – Bratislava.
186B119499
Nákup a predaj chemikálií
Ústav špeciálnej rastlinnej produkcie, Košice.
187B119489
Nákup a predaj chemikálií
Ústav tovaroznalectva Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava.
188B119489
Nákup a predaj chemikálií
Vojenský útvar 4680, Zemianske Kostoľany.
189B11947, 19499
Nákup a predaj chemikálií
M. Vongová, Nitra.
190B11947–19489
Nákup a predaj chemikálií
Vratno, Hradište pod Vratnom – Jablonica.
191B119489
Nákup a predaj chemikálií
Východoslovenský cukorný a potravinársky priemysel, Trebišov.
192B119489
Nákup a predaj chemikálií
Východoslovenský kvasný priemysel, Michalovce.
193B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Výskumná stanica cukrovarnícka, Bratislava.
194B11948, 19499
Nákup a predaj chemikálií
Výskumná stanica tabakovej réžie, Veľký Báb.
195B119489
Nákup a predaj chemikálií
Vysoká škola veterinární, Brno.
196B119499
Nákup a predaj chemikálií
Výskumný ústav potravinárskeho priemyslu, Bratislava.
197B11947, 19489
Nákup a predaj chemikálií
Záhorský cukrovar a liehovar, Uhorská Ves.
198B11947, 19489
Nákup a predaj chemikálií
Záložňa na Florenci, Praha.
199B119499
Nákup a predaj chemikálií
Západočeské závody kaolínové a šamotové, Praha II.
200B119509
Nákup a predaj chemikálií
Západoslovenský liehový priemysel, Galanta.
201B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Západoslovenský liehový priemysel, Leopoldov.
201B119479
Nákup a predaj chemikálií
Závody pre chemickú výrobu, Handlová.
203B119489
Nákup a predaj chemikálií
Závody pre chemickú výrobu, Košeca.
204B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Závody pre chemickú výrobu, Nováky.
205B119489
Nákup a predaj chemikálií
Závody pre chemickú výrobu, Slovenská Ľupča.
206B11947, 19499
Nákup a predaj chemikálií
Závody pre chemickú výrobu, Žilina.
207B119489
Nákup a predaj chemikálií
Zdravotechna, Brno.
208B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Železorudné bane, Rožňava.
209B119489
Nákup a predaj chemikálií
Žuffa, A. – Liptovský Mikuláš.
210B11948–19499
Nákup a predaj chemikálií
Wolmata, Bratislava.