Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Svojchémia
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3A119471
Stanovy, vznik družstva
Žiadosť o udelenie živnostenského oprávnenia pre družstvo „Svojchémia“; stanovy.
4A119481
Stanovy, vznik družstva
Platobný rozkaz za udelenie živnostenského listu; výmer živnostenského listu; prehlásenie SOR-u o bezzávadnosti Svojchémie.
5A119491
Stanovy, likvidácia družstva
Nariadenie Povereníctva priemyslu a obchodu o zvolaní likvidačného Valného zhromaždenia Svojchémie; oznámenie poisťovni o likvidácii družstva.
6A119501
Likvidácia družstva
Výmer Ústredného národného výboru o likvidácii družstva; zápis likvidačnej firmy družstva v obchodnom registri.
7A119511
Likvidácia družstva
Správa o postupe likvidácie družstva; uznesenie o likvidácii družstva.
8A119521
Likvidácia družstva
Oznámenie o konečnom likvidačnom Valnom zhromaždení.
9A21947–19491
Riadenie družstva – Kniha zápisníc
Správy družstva „Svojchémia“.
10A219481
Riadenie družstva – Valné zhromaždenie
Zápisnica z Valného zhromaždenia; pozvania na Valné zhromaždenie.
11A219491
Riadenie družstva – Valné zhromaždenie
Zápisnica z Valného zhromaždenia.
12A219501
Riadenie družstva – Valné zhromaždenie
Pozvanie na Valné zhromaždenie.
13A219471
Riadenie družstva – schôdze správneho výboru
Prezenčná listina zo schôdze.
14A219481
Riadenie družstva – zasadania správneho výboru
Pozvania na schôdze.
15A219491
Riadenie družstva – zasadania správneho výboru
Pozvania na schôdze.
16A219501
Riadenie družstva – zasadania správneho výboru
Pozvania na schôdze.
17A319482
Členské záležitosti
Matrika členská. [ 1 kniha ]
18A319482
Členské záležitosti
Členovia Svojchémie. [ 1 kniha ]
19A319482
Členské záležitosti
Podielová kniha. [ 1 kniha ]
20A319472
Členské záležitosti
Podielové listy; živnostenské oprávnenia členov.
21A319483
Členské záležitosti
Prihlášky do spolku; podielové záležitosti.
22A319493
Členské záležitosti
Korešpondencia okolo vyplácania podielov; posudky zamestnancov družstva.
23A319503
Členské záležitosti
Kádrový posudok V. Bučasana.
24A419473
Majetkové záležitosti
Žiadosť o udelenie živnostenského oprávnenia na predaj jedov; „Svojchémia“ stavebné družstvo zamestnancov chemického priemyslu – korešpondencia.
25A419483
Majetkové záležitosti
Žiadosť o povolenie výroby kyseliny salycilovej; žiadosť o povolenie odpredaja konfiškáta J. Poper – mliekareň v Petržalke; žiadosť o pridelenie motorového vozidla.
26A419493
Majetkové záležitosti
Prenájom obchodných miestností.
27A419503
Majetkové záležitosti
Plánovanie v družstevníctve – obežník.
28A519473
Vyúčtovania ročnej činnosti, poisťovňa
Konečné vyúčtovanie; inventúra.
29A519483
Vyúčtovania ročnej činnosti, poisťovňa
Koncoročná bilancia; daňovné priznania; poistné za auto.
30A519493
Vyúčtovania ročnej činnosti, poisťovňa
Zápisnica o prekontrolovaní odberateľských záležitostí; daňové priznanie.
31A519503
Vyúčtovania ročnej činnosti, poisťovňa
Daňové priznanie; ročná súvaha.
32A619483
Zoznam účtov. [ 1 kniha ]
33A619483
Faktúry. [ 1 kniha ]
34A619474
Výpisy z účtov
Výpisy z bankových účtov; zoznam použiteľných kont.
35A619484
Výpisy z bankových účtov
Výpisy z bankových účtov.
36A619494
Výpisy z bankových účtov
Výpisy z bankových účtov.
37A61948–19494
Kontá dodávateľov.
38A619514
Účtovné kontá