Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hrabovec, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

174IDs.d.6–10
Podkladové materiály, excerptá, novinové výstrižky k heslám do rôznych encyklopédií: Encyklopédia Slovenska, Malý encyklopedický slovník A–Ž, Malý náučný slovník, Príručný encyklopedický slovník, Příruční slovník naučný, Malá encyklopédia biológie, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku; rukopisy s fotografiami a kresbami o dr. I. Ambrozy-Migazzi, G. Limbacherovi, R. Limbacherovi a F. Kovátsovi; podklady k prácam Dejiny prírodných vied v Československu a Priekopníci vedy a techniky na Slovensku; výstrižky z dennej tlače z obdobia okupácie ČSSR v r. 1968 a počas Nežnej revolúcie v r. 1989.