Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hrabovec, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1IAs.d.1
Dejiny vied a techniky: Mimoeurópska veda a technika (5. kapitola), Zrod modernej vedy (7. kapitola), Vedy o živote v období priemyselnej revolúcie (9. kapitola).