Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hrabovec, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Hrabovec, Ivan – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1955–2007
Rozsah:18 kr.
Počet inventárnych jednotiek:222
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2008
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: