Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Slovenská učená spoločnosť
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

42IC1940, 19433
Edičná činnosť
Zoznamy kníh Slovenskej učenej spoločnosti za obdobie rokov 1940–1942.
43IC19423
Edičná činnosť
Správa o činnosti Slovenskej učenej spoločnosti so zameraním na edičnú činnosť a knižnú výmenu najmä s nemeckými inštitúciami, vypracovaná riaditeľom redakcie spoločnosti Štefanom Peciarom.
44IC1940–19443
Edičná činnosť
Administratívna evidencia edičnej činnosti Slovenskej učenej spoločnosti.