Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Slovenská učená spoločnosť
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1IA19391
Materiály zo zasadnutí spoločnosti a jej orgánov
3.IV.1939 – Pozvánky na zasadnutie Prípravného komitétu pre založenie novej učenej spoločnosti.
2IA19391
Materiály zo zasadnutí spoločnosti a jej orgánov
11.V.1939 – Pozvánky na zasadnutie redakčnej komisie určenej pre definitívne zredigovanie stanov Slovenskej učenej spoločnosti.
3IA19391
Materiály zo zasadnutí spoločnosti a jej orgánov
16.VI.1939 – Pozvánka s programom zasadnutia zakladajúceho valného zhromaždenia Slovenskej učenej spoločnosti; zoznamy pozvaných; prezenčná listina; koncept zápisnice zo zasadnutia.