Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír – dodatok
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

357VI1978, 198032
Posudok T. Kolbenheyera na rukopis V. Hajko, J. Daniel–Szabó: Základy fyziky; Odborné, ideologické a spoločensko-politické zhodnotenie knihy Hajko–Szabó: Základy fyziky J. Krempaským.
358VI198232
Posudok S. Krupičku na prácu V. Hajko, L. Potocký, A. Zentko: Magnetizačné procesy.
359VI198932
Lektorský posudok O. Bendu na dielo V. Hajko: Fyzika v experimentoch a anotácia Š. Lubyho.
360VI199932
S. Krupička: K sedmdesátinám akademika Vladimíra Hajka.
361VI199932
Poďakovanie M. Fabiana za jeho podiel na vzniku a existencii Biofyzikálneho laboratória Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
362VI200032
A. Feher, B. Kopčanský: Vedecký seminár pri príležitosti 80. výročia narodenín prof. RNDr. Vladimíra Hajka... A. Feher: Momenty spomínania pri príležitosti životného jubilea V. Hajka.
363VI200332
Zborník 40 rokov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
364VI200532
Čestný doktorát Spojených ústavov jadrového výskumu v Dubne akademikovi Vladimírovi Hajkovi.
365VI200832
P. Ruttner: Osobnosti košického regiónu - V. Hajko. [ DVD ]