Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír – dodatok
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

326V1958–195932
Prijatie vedeckých pracovníkov z IMW Jena v NDR na Katedre fyziky Vysokej školy technickej v Košiciach. [ 3 ks ]
327V196332
I. medzinárodná magnetická konferencia v Košiciach. [ 1 ks ]
328V196732
Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika V. Hajko odovzdáva zlatú medailu D. Ilkovičovi k jeho 60. narodeninám. [ 2 ks ]
329V196832
Otvorenie nízkoteplotného laboratória Katedry experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. [ 1 ks ]
330V197032
V. Hajko a O. Benda v Bardejovských kúpeľoch. [ 1 ks ]
331V197032
V. Hajko ako rektor UPJŠ v Kobeliarove, rodisku P. J. Šafárika. [ 1 ks ]
332V1970, 197232
Rektor UPJŠ V. Hajko s prorektorom R. Korcom. [ 2 ks ]
333V197232
V. Hajko v laboratóriu experimentálnej fyziky UPJŠ. [ 1 ks ]
334V197232
Účastníci medzinárodnej magnetickej konferencie v Košiciach. [ 1 ks ]
335V197232
Fyzikálna konferencia v Košiciach. [ 1 ks ]
336V197532
V. Hajko odovzdáva vyznamenanie ČSAV J. Kožešníkovi. [ 1 ks ]
337V1976, 197832
Hajko s delegáciou Fínskej akadémie v SAV a v Helsinkách. [ 2 ks ]
338V197832
Prijatie kozmonautov V. Remeka a A. Gubareva v SAV. [ 1 ks ]
339V197832
V. Hajko s prezidentom ČSAV J. Kožešníkom [ 1 ks ]
340V197932
Prijatie kozmonautky V. Tereškovovej v Centre fyziologických vied SAV. [ 2 ks ]
341V198032
V. Hajko s akademikmi Ukrajinskej akadémie vied v Kyjeve. [ 1 ks ]
342V198032
Návšteva prof. J. Daniel–Szabóa v Košiciach. [ 1 ks ]
343V198132
V. Hajko s prezidentom ČSAV B. Kvasilom a podpredsedom Federálnej vlády J. Zahradníkom. [ 1 ks ]
344V198132
VII. Konferencia československých fyzikov v Prahe. [ 1 ks ]
345V1982, 198332
V. Hajko na zasadnutiach Valného zhromaždenia ČSAV. [ 2 ks ]
346V198232
V. Hajko pri vystúpení v Karolíne v Prahe. [ 1 ks ]
347V198532
V. Hajko a B. Verkin v Tatranskej Lomnici. [ 1 ks ]
348V198632
70. narodeniny R. Mrliana. [ 1 ks ]
349V199532
Prijatie u rektora Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. [ 1 ks ]
350V199732
Prijatie u primátora Košíc. [ 1 ks ]
351V1998?32
V. Hajko, J. Hovorka, O. Vrtiak, J. Plesník, A. Sommer. [ 1 ks ]
352V199932
Stretnutie s predsedom Ústavného súdu. [ 1 ks ]
353Vs.d.32
V. Hajko a Š. Luby na chalupe v Králikove. [ 1 ks ]
354Vs.d.32
V. Hajko pri prednáške. [ 1 ks ]
355Vs.d.32
Prijatie ministra zdravotníctva E. Matejičku na pôde SAV. [ 1ks ]
356Vs.d.32
Rodinné fotografie s manželkou, synom a vnučkami. [ 6 ks ]