Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hajko, Vladimír – dodatok
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

306IC197332
S prof. Hajkom o fyzike na východnom Slovensku (Československý časopis pro fysiku, Academia Praha, sekce A, sv. 23).
307IC198232
Odpovede akademika V. Hajka, predsedu SAV na otázky redaktorky Nového slova. (?)
308IC198332
O vzájomnom vzťahu českej a slovenskej fyziky (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, XXVIII, č. 4).
309IC198632
Spomienky na vzácneho učiteľa (D. Ilkovič) (Zborník D. Ilkovič 1907–1980, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Jednota československých matematikov a fyzikov).
310IC199932
Vynikajúci vedec a pedagóg, šľachetný človek (Š. Scwarz).
311IC200032
Poznámky k vzniku a rozvoju fyziky v Košiciach (Fyzikálne vzdelávanie).
312IC200432
Prejav pri príležitosti 45. výročia založenia UPJŠ v Košiciach (Univerzita P. J. Šafárika).
312aIC201532
Na čele Slovenskej akadémie vied (1974–1989) – aj rukopis.