Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Cambel, Samuel - supplement
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

821IB1198939
Cambel, S., Kratochvílová, Ľ., Pešek, J.: História kolektivizácie čsl. poľnohospodárstva. (Vydavateľstvo Svoboda, Praha)
822IB1199140
Slovenská agrárna otázka v rokoch 1938–1945. (Výskumná úloha Historického ústavu SAV)
823IB1199640
Slovenská dedina 1938–1944 – rukopis. (Slovac Academic Press)
824IB1200341
Hospodárske pomery v SNP. (Múzeum SNP)
825IB1200542
Päťdesiate roky na slovenskej dedine. (Prešov, Universum)