Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Pranda, Adam – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Pranda, Adam – dodatok k osobnému fondu
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1949–1984 (1994)
Rozsah:24 kr.
Počet inventárnych jednotiek:106
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1992
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: