Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Votruba, František
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Votruba, František – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1902–1953 (1957)
Rozsah:68 kr.
Počet inventárnych jednotiek:288
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: