Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Plicková, Ester
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Plicková, Ester – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36475
Pôvodca:PhDr. Ester Plicková, CSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1934–2006
Rozsah:1,08 bm (9 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:240
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:Kamencová, Lýdia
Schvaľovateľ:Klačka, Jozef
Rok spracovania:2015
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied (1949–1994)
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (1964–2009)
Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (1956-1989)
Filová, Božena – osobný fond (1946–1983)
Kovačevičová, Soňa – osobný fond (1928–2005)
Kovačevičová, Soňa – dodatok k osobnému fondu (1642–2004)
Pranda, Adam – osobný fond ((1902) 1924–1984 (1994))
Pranda, Adam – dodatok k osobnému fondu (1949–1984 (1994))

PhDr. Ester Plicková, CSc. – etnografka

* 2. VII. 1928, Bratislava
† 1. XII. 2011, Bratislava

Ester Plicková (1928 – 2011) bola umeleckou fotografkou a etnografkou so špecializáciou na ľudové hrnčiarstvo. Ako fotografku ju ovplyvnil počas študentských rokov strýko Karol Plicka, známy fotograf, čo ju ďalej viedlo k štúdiu na Škole umeleckého priemyslu a k štúdiu fotografie počas vysokej školy. Záujem o ľudovú kultúru a umenie vo všeobecnosti, ktorý získala v detstve, ju zase viedol k štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, počas ktorého absolvovala aj študijný pobyt na Karlovej Univerzite v Prahe. Jej vedecký výskum v oblasti ľudového hrnčiarstva začal po absolvovaní štúdií na univerzite v Slovenskom národnom múzeu (1953 – 1954) a pokračoval v Národopisnom ústave SAV (1955 – 1989). Venovala sa aj vzťahom medzi ľudovou a dobovou kultúrou a umením. Publikovala mnoho vedeckých štúdií a zbierok fotografií, ktoré dokumentujú ľudové umenie a remeslo. Archívne dokumenty obsiahnuté v jej osobnom fonde dokladujú jej vedeckú tvorbu, korešpondenciu i osobný život.