Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Plicková, Ester
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Plicková, Ester – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1934–2006
Rozsah:9 kr.
Počet inventárnych jednotiek:240
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2015
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: