Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kropilák, Miroslav
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Kropilák, Miroslav – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1901) 1918–1993
Rozsah:32 kr.
Počet inventárnych jednotiek:886
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1996
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: