Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kovačevičová, Soňa
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Kovačevičová, Soňa – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36454
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1928–2005
Rozsah:24 kr.
Počet inventárnych jednotiek:211
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2005
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: