Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Andrusov, Dimitrij
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Andrusov, Dimitrij – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36412
Pôvodca:akademik Dimitrij Andrusov
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1885) 1897 – 1976 (1998)
Rozsah:3,72 bm (31 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:884
Spracovateľ:Rapošová, Elena; Rottková, Júlia; Majerová, Kristína
Zostavovateľ pomôcky:Majerová, Kristína
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:(1974, 1983) 2015
Stav k:20.VIII.2018
Poznámka:IČ 146 bola pri spracovaní vynechaná
Príbuzné fondy: Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

akademik Dimitrij Andrusov – geológ

* 7. XI. 1897, Jurijev (dnes Tartu, Estónsko)
† 1.IV.1976, Bratislava

Je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských geológov. Svoj profesionálny život zasvätil výskumu západných Karpát na území Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Pôsobil ako univerzitný profesor na Slovenskej vysokej škole technickej a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Zaslúžil sa o založenie viacerých existujúcich vedeckých inštitúcií geológie na Slovensku: Geologicko-paleontologického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK (1940), Štátneho geologického ústavu (1940), Fakulty geologicko-geografických vied na Univerzite Komenského (1952) a Laboratória pre paleontológiu a stratigrafiu Slovenskej akadémie vied (1953). Bol menovaný za jedného z prvých trinástich akademikov SAV. V osobnom fonde D. Andrusova sú zachované archívne dokumenty dokladajúce jeho rozsiahlu vedeckú tvorbu, všestranné pedagogické a vedecko-organizačné pôsobenie, rozsiahlu korešpondenciu, ale aj osobný život tohto celoeurópsky uznávaného geológa.