Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Gonda, Ján
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

111IIA719527
Oznámenie Československej národnej rady bádateľskej o zvolení za člena jej technického odboru.
112IIA719467
Oznámenie Povereníctva priemyslu a obchodu o zvolení za člena predstavenstva oblastného orgánu kovorobného priemyslu.
113IIA719467
Oznámenie oblastného orgánu znárodneného chemického priemyslu za riadneho člena predstavenstva n.p. Slovenské rafinérie a minerálne oleje.
114IIA719467
Oznámenie štátneho plánovacieho úradu o menovaní za člena výboru Štátnej výskumnej rady.