Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

256VII196728
Knižné dary
Skákala, Jozef.: Meranie a regulácia II., (Základy regulácie)., Slovenská vysoká škola technická Bratislava.
257VII197828
Knižné dary
Kalaš, Václav; Jurišina, Ladislav; Žalman, Milan.: Technická kybernetika elektrických pohonov, ALFA – Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava.
258VII198328
Knižné dary
Hrivňák, Juraj; Spurná, Nadežda.: Lineárne číslicové riadiace obvody v príkladoch a úlohách, ALFA – Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava.
259VII199228
Knižné dary
Hunnia. A Magyar Szellem Önvédelme Hunnia, Hunna Kiadó, Budapešť (Maďarsko).
260VII199229
Knižné dary
Sarnovský, Ján a kol.: Riadenie zložitých systémov, ALFA – vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava.
261VII199329
Knižné dary
Lazišťan, Eugen a kol.: Slovensko, Vydavateľstvo Neografia Martin.
262VII199429
Knižné dary
Šimůnek, Stanislav.: Adaptive decentralized control of the power system with disturbance attenuation, Slovenská technická univerzita Bratislava.
263VII199529
Knižné dary
Antal, Juraj.: The biological control code system, Lufema Bratislava.
264VII199629
Knižné dary
Antal, Juraj.: Modelovanie riadiacich procesov biologického systému, Lufema, s.r.o. Bratislava.
265VII199829
Knižné dary
Malindžák, Dušan.: Production logistics I., Štroffek Publishing Košice.
266VII200030
Knižné dary
Activity Report 2000, Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences, B-111, Budapešť, (Maďarsko).
267VII200230
Knižné dary
Sarnovský, Ján.: Kybernetický svet, Elfa, s.r.o., Košice.
268VII200630
Knižné dary
Tóth, Tibor.: Tudomány hit világmagyarázat, Focus. Sprinter kiadó csoport tagja, Kaposvár (Maďarsko).