Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

251VI200327
Materiály o pôvodcovi fondu
Hluchý, Ladislav: Hnacou silou nie je čas, ale udalosť (Správy SAV, roč. 39, č. 1).
252VI200527
Materiály o pôvodcovi fondu
Demjén, Erna: Szlovákiai magyar tudósok válogatott portréi: Prof. Ing. Frankovics Boldizsár, DrSc., dr.h.c. (Selye örökében).
253VI200627
Materiály o pôvodcovi fondu
Šmihula, Vladimír: Ocenenie pre prof. B. Frankoviča (Správy SAV. roč. 42, č. 1).
254VI200727
Materiály o pôvodcovi fondu
Stavebnica riadenia (Revue priemyslu, č. 2).
255VI200727
Materiály o pôvodcovi fondu
Magyar professzorok méltatása (Szabad Újság, roč. 15, č. 26).