Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

202IIIG197625
Medaily, vyznamenania a uznania
Čestné uznanie a plaketa Ústavu technickej kybernetiky SAV za dosiahnuté pracovné výsledky. [ Zbierka medailí č. 335 ]
203IIIG197825
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a pamätná medaila SAV. [ Zbierka medailí č. 336 ]
204IIIG198125
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a plaketa Ústavu technickej kybernetiky SAV. [ Zbierka medailí č. 337 ]
205IIIG198725
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a medaila Vysokej školy technickej v Košiciach. [ Zbierka medailí č. 338 ]
206IIIG198725
Medaily, vyznamenania a uznania
Strieborná čestná plaketa Aurela Stodolu SAV za zásluhy v technických vedách. [ Zbierka medailí č. 339 ]
207IIIG198725
Medaily, vyznamenania a uznania
Zlatá medaila Technickej univerzity v Košiciach. [ Zbierka medailí č. 340 ]
208IIIG199225
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a zlatá medaila SAV. [ Zbierka medailí č. 356 ]
209IIIG199425
Medaily, vyznamenania a uznania
Pamätná medaila IVA Minnesmedalj 1994. [ Zbierka medailí č. 341 ]
210IIIG199425
Medaily, vyznamenania a uznania
Strieborná medaila Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Zbierka medailí č. 342 ]
211IIIG199525
Medaily, vyznamenania a uznania
Plaketa IMEKO TC 17. Zbierka medailí č. 343 ]
212IIIG199725
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a medaila Technickej univerzity v Košiciach. Zbierka medailí č. 344 ]
213IIIG199825
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom Akadémie pre vedu a umenie pre strednú Európu.
214IIIG199925
Medaily, vyznamenania a uznania
Strieborná medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Zbierka medailí č. 345 ]
215IIIG200025
Medaily, vyznamenania a uznania
Čestné uznanie Maďarskej akadémie vied.
216IIIG200125
Medaily, vyznamenania a uznania
Pamätný list a medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zbierka medailí č. 346 ]
217IIIG200125
Medaily, vyznamenania a uznania
Uznania Kolégia J. Selyeho v Komárne.
218IIIG200226
Medaily, vyznamenania a uznania
Čestné členstvo v Maďarskej Fuzzyho spoločnosti.
219IIIG200226
Medaily, vyznamenania a uznania
Pamätný list pri príležitosti 50. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach.
220IIIG200226
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a strieborná medaila Technickej univerzity v Košiciach. Zbierka medailí č. 347 ]
221IIIG200326
Medaily, vyznamenania a uznania
Udelenie ocenenia Jablko poznania Technickou univerzitou v Košiciach pri príležitosti 50. výročia svojho založenia.
222IIIG200326
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a pamätná plaketa SAV. Zbierka medailí č. 348 ]
223IIIG200426
Medaily, vyznamenania a uznania
Ďakovný list Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku.
224IIIG200426
Medaily, vyznamenania a uznania
Pamätná plaketa a poďakovanie Katedry automatizácie a merania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zbierka medailí č. 349 ]
225IIIG200526
Medaily, vyznamenania a uznania
Udelenie striebornej plakety podpredsedu vlády SR P. Csákyho. Zbierka medailí č. 350 ]
226IIIG200626
Medaily, vyznamenania a uznania
Uznanie redakčnej rady AT & P Journal.
227IIIG200726
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a medaila Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zbierka medailí č. 351 ]
228IIIG200726
Medaily, vyznamenania a uznania
Diplom a medaila Maďarskej Fuzzyho spoločnosti. [ Zbierka medailí č. 352 ]
229IIIG200826
Medaily, vyznamenania a uznania
Cena Á. Jedlika. Zbierka medailí č. 353 ]
230IIIGs.d.26
Medaily, vyznamenania a uznania
Odznak Úderník. [ 3 ks, Zbierka medailí č. 354 ]
231IIIGs.d.26
Medaily, vyznamenania a uznania
Medaila z ocenenia vo futbale. Zbierka medailí č. 355 ]
232IIIGs.d.26
Medaily, vyznamenania a uznania
Medaila Perifereia Anatolikés Makedonias Thrakés Zbierka medailí č. 357 ]