Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

194IIIC1948–200524
Pracovné dokumenty
Pracovné zmluvy; rozhodnutia o zvýšení platu; platové výmery; dohody o vykonaní práce.