Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

192IIIA1934–199223
Osobné doklady
Kópia rodného listu; domovský list; osvedčenie o československom štátnom občianstve; osvedčenie o národnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti; záznam o vyšetrení vo vojenskej nemocnici; osvedčenie o spôsobilosti pre výkon funkcií v štátnych orgánoch; žiadosti o rodinné prídavky na deti; prepúšťací list z Československej ľudovej armády; oznam o zrušení členstva v KSČ; zdravotný preukaz; negatívne lustračné osvedčenie.