Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

189IIA31992–199521
Rezortné funkcie
Ministerstvo školstva a vedy SR
Vymenovanie za člena Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva a vedy SR; strategické záujmy Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania; rokovací poriadok Kolégia Ministerstva školstva a vedy SR.