Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1IA19631
Rukopisy prác
Kandidátska dizertačná práca
Frankovič, B.: Príspevok k niektorým otázkam optimálneho riadenia.
[ 2 ks ]
2IA19691
Rukopisy prác
Docentská habilitačná práca
Frankovič, B.: Uplatnenie princípu maxima v riadení procesov.
3IA19832
Rukopisy prác
Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti DrSc.
Frankovič, B.: Adaptívne a učiace sa systémy riadenia .
[ 2 ks ]
4IA19842
Rukopisy prác
Frankovič, B., Blažovský, J., Dinuš, S., Dobrovodský, K., Jančina, M., Okál, M.: Návrh programového vybavenia riadiaceho systému.
5IA19922
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S.: Modeling and simulation in system control design.
6IA19942
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S.: An approach to analysis of the system production at the basis of its reliability by utilization of learning algorithms.
7IA/1998/2
Rukopisy prác
Frankovič, B., Dang, T. T., Budinská, I.: Production optimization via dynamic programing.
8IA20002
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S., Dang, T. T., Filka, M.: Hierarchická metóda rozvrhovania prevádzkových úloh.
9IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Galát, R., Szántó, L.: Modeling and simulation of discrete systems moduls.
10IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Spôsoby modelovania robotických výrobných procesov.
11IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Tamaši, P., Galát, R., Šteller, S., Szántó, L.: Inteligentný systém pre modelovanie a simuláciu pružných výrobných systémov a robotov.
12IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Modeling and simulation in system control design.
13IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S.: Modeling and simulation as a tools for the design of control systems of flexible manufacturing system.
14IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Modelovanie diskrétnych dynamických systémov.
15IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Valent, M., Lovász, Z.: Long-run behavior for the asynchronous assembly automatic system.
16IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Fogel, J.: Plánovanie pohybu robota, druhy trajektórií (point to point, continuous path a pod.); adaptívne riadenie robotov.
17IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Čapkovič, F., Fogel, J.: Riadiace systémy tvorené na základe UI.
18IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S.: The role of simulation for the design of FMS control.
19IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Method for determining the magnitude of unexpected faults of FMS.
20IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Flexible manufacturing systems (FMS).
21IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Design of configuration and control of FMS.
22IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S., Budinská, I.: Design of configuration and control of production system using the decision making.
23IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Vývoj automatizácie od človeka cez výskum až k závodom.
24IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S., Budinská, I.: Approach to the scheduling problem solution in production system using Multi-Agent-System (MAS).
25IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Dang, T. T.: Cooperating agents for planning and scheduling.
26IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Galát, R., Szántó, L.: Modeling, simulation and decision proces in CIM.
27IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Analýza výkonnosti systému z hľadiska jeho spoľahlivosti.
28IAs.d.3
Rukopisy prác
Dang. T. T., Frankovič, B., Budinská, I.: Creating agent coalitions by using approximated values.
29IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Decision on basis of reliability development in design of FMS control.
30IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Modelovanie a simulácia robotizovaných komplexov.
31IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Modeling and simulation of discrete systems modules.
32IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: technológia nukleárneho inžinierstva.
33IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B.: Modelovanie a situácia – prostriedky pre návrh, overovanie a adaptáciu riadenia procesov.
34IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Riadenie prevádzky elektrární.
35IAs.d.3
Rukopisy prác
Frankovič, B., Labátová, S.: Role of modeling and simulation in the design of control system.
36IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Učenie a adaptácia robotov.
37IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Určenie množiny vhodných alternatív v každom bode rozhodovania.
38IAs.d.3
Rukopisy prác
/Frankovič, B./: Téma 1: Inteligentné riadiace systémy; Téma 2: Gridové počítače.